Disclaimer

 

Eenmanszaak Creative Joy, met KvK-nummer 73389005, hierna Creative Joy' wil u hartelijk welkom heten op www.creativejoy.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Creative Joy kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Creative Joy zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Creative Joy zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. Creative Joy is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Creative Joy verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Creative Joy tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Creative Joy dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar jade@creativejoy.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Creative Joy of die van licentiegevers. Creative Joy behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via jade@creativejoy.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Creative Joy per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Creative Joy weten via jade@creativejoy.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Creative Joy verplicht is tot enige schadevergoeding.